PÄIVYSTYS 24 h 050 597 6155 lahiputki@lahiputki.fi

Veloitusperusteet

Asennustöiden minimiveloitus 2 h

Asennustöistä veloitamme minimissään kaksi tuntia, vaikka työsuoritus kohteessa kestäisikin vähemmän.

Asennustöiden minimiveloitusperusteet

  • työsuorituksen läpikäyminen ja suunnittelu työnjohdon kanssa
  • työn valmistelu, tarvittavien tarvikkeiden keräys ja nouto
  • matka-aika kohteeseen, työaika kohteessa, mahdolliset lisätarvikkeiden noudot, matka-aika takaisin toimipisteeseen
  • raportointi työnjohdolle, palautustarvikkeiden hyllytys

Huom!
Asentaja voi myös valmistella asennustöitä muuallakin kuin asiakkaan luona, esim. tehdä kokoonpanotyötä verstaalla tai selvittää aennukseen liittyviä asioita

Matkakulujen veloitusperusteet

  • matka toimipisteestä kohteeseen, mahdolliset tarvikenoudot, matka kohteesta takaisin toimipisteeseen
  • mahdollinen kiinteä huoltomaksu

Huoltoauton käytöstä veloitamme 25 euroa (ALV 0 %) / 31 euroa (sis ALV 24 %)

Toimipisteet

HELSINKI: Takkatie 16, 00370
TAMPERE: Rasulankatu 7 C 20, 33730

Asiakastilin yleiset ehdot

Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia maksu- ja luottoehtoja viivästyskorkoineen. Lähiputki-Yhtiöt perii laskujen kulloinkin voimassa olevat käsittely- ja laskutuskulut. Asiakas sitoutuu maksamaan velan perinnästä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Riita-asioissa oikeuspaikkana on  myyjän kotipaikan alioikeus, tai myyjän niin halutessa ostajan kotipaikan alioikeus tai Helsingin Käräjäoikeus. Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tavaroihin, kunnes kauppahinta on myyjälle kokonaan suoritettu. Mikäli asiakas ei ole maksanut saatavaamme viim. eräpäivänä, katsotaan kaikki tililuottosaatavat heti erääntyneiksi. Maksu- tai sopimusehtojen noudattamatta jättämisen tai luottorajan ylittämisen seurauksena Lähiputki-Yhtiöillä on oikeus sulkea tili. Asiakkaan tiedot rekisteröidään myyjän tietojärjestelmään. Asiakkaan luottotiedot sekä tarvittaessa yhtiön vastuuhenkilöiden luottotiedot tarkastetaan luottorekisteristä ja osoitetiedot väestötieto-järjestelmästä. Asiakas vastaa sekä antamansa tiedon oikeellisuudesta ja sitoutuu välittömästi ilmoittamaan mikäli hänen asemansa arvonlisäverolain 8c§:n (686/2010) 1 momentissa tarkoitettuna elinkeinoharjoittajana muuttuu, että Lähiputki-Yhtiöille antamiensa tietojensa johdosta mahdollisesti aiheutuneista välittömistä veroseuraamuksista mikäli tieto todetaan viranomaisten toimista myöhemmin virheelliseksi.

http://www.ecc.fi/